KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin Aktywnej mamy i Szczęśliwego Dziecka

lut16

Regulamin Aktywnej mamy i Szczęśliwego Dziecka

Regulamin zajęć Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka 2018

 1. Zajęcia w ramach projektu „Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka” są nieodpłatne  (zarówno dla Pań jak i dzieci) – finansowane ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
 2. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, tzn. ich udział jest równoznaczny z oświadczeniem, że nie posiadają przeciwskazań do tego typu zajęć i ich stan zdrowia im na to pozwala.
 3. Obowiązują jednorazowe zapisy, które są tożsame z deklaracją regularnego uczęszczania na zajęcia. Żeby zapisać się na zajęcia, należy wsyłać maila na adres a-besz@wp.pl/ Podając w treści swoje imię i nazwisko, wybraną szkołę oraz wiek dziecka (dzieci), które będzie uczestniczyc w Projekcie.W przypadku dużej nieregularności i nieobecności na więcej niż dwóch zajęciach pod rząd, traci się gwarancję miejsca na zajęciach (w przypadku małej sali lub bardzo dużej frekwencji).
 4. W Projekcie mogą brać udział Panie z dowolną liczbą dzieci ( w wieku 2,5 - 9 lat).
 5. Dozwolone jest branie udziału w zajęciach bez dzieci, ale w razie braku miejsc pierwszeństwo będą miały uczestniczki których dzieci, również biorą udział w Projekcie.
 6. Jak nazwa wskazuje – dzieci na zajęciach powinny być szczęśliwe- , że zrobimy wszystko, żeby umilić im czas, ale w razie przemożnej potrzeby kontaktu z Mamą (objawiającej się np. trudnym do opanowania płaczem) dziecko zostanie do Mamy przyprowadzone.
 7. W szczególnych przypadkach (patrz np. punkt 6) dopuszcza się obecność dziecka na sali ćwiczeń z Mamą, pod warunkiem, że będzie ona czuwać nad jego bezpieczeństwem oraz, że nie będzie ono zakłócać komfortu ćwiczeń pozostałych Pań.
 8. Na zajęcia należy przynieść strój sportowy do ćwiczeń. Nie ma potrzeby (choć można) przynoszenia swoich karimat – są one (nieodpłatnie) udostępniane.
 9. Chętne uczestniczki które będą wykazywać frekwencję co najmniej trzech obecności na zajęciach w miesiącu, mogą skorzystać z nieodpłatnej opieki dietetyka. Więcej w regulaminie opieki dietetyka (kliknij!).
 10. Zajęcia trwają od 5.03 do 21.06 i od mniej więcej połowy września do ok. początku grudnia
 11. Pod koniec części wiosennej i jesiennej będą losowane nagrody rzeczowe (np. książki, statuetki, bilety do „kulkowego” placu zabaw, parku linowego itp.) wśród Pań z największą frekwencją. UWAGA! Liczone będą jedynie obecności wraz z dzieckiem.
 12. Warunkiem brania udziału w zajęciach jest podpisanie listy obecności, która jest tożsama z tym, że uczestniczka zapoznała się i akceptuje treść regulaminu
 13. Podczas zajęć, w celu sprawozdawczości projektu będą wykonywane zdjęcia uczestników (mam i dzieci), które mogą być udostępniane m. in. na profilu facebookowym Fundacji Aktywnego Zdrowia. Biorąc udział w projekcie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego oraz dziecka wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Fundację Aktywnego Zdrowia.
lut  16
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl