KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

REGULAMIN
Regulamin sklepu internetowego aktywnezdrowie.pl
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy aktywnezdrowie.pl ("serwis") prowadzony jest przez Fundację Aktywnego Zdrowia z siedzibą w Poznaniu pod adresem: 61-289 Poznań, os. Czecha 77/106 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000640471, REGON: 365621386, NIP: 7822650489

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2 DEFINICJE
1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć Fundację Aktywnego Zdrowia z siedzibą w Poznaniu pod adresem: 61-289 Poznań, os. Czecha 77/106 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000640471, REGON: 365621386, NIP: 7822650489
2) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
3) użytkowniku serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
4) sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.aktywnezdrowie.pl. Pojęcia „sklep internetowy” oraz „serwis” używane są w regulaminie zamiennie;
5) wydawnictwach – rozumie się przez to prezentowane w serwisie wydawnictwa, tj. książki, w postaci drukowanej jak również zawarte na nośnikach cyfrowych (płytach DVD ).
6) wydawnictwach elektronicznych – należy przez to rozumieć wydawnictwa w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do pobrania za uprzednią rejestracją oraz zapłatą ceny;
7) produkty – wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: wydawnictwa, wydawnictwa elektroniczne,sprzęty rehabilitacyjne, do ćwiczeń itp.
8) konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 22 1 k.c.)

§ 3 KONTAKT
1. Adres Fundacji: os. Czecha 77/106 61-289 Poznań
2. Adres poczty elektronicznej: a-besz@wp.pl
3. Numer telefonu: 509-964-938
4. Konsument może porozumieć się z Fundacją za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Sklepu.
§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić za zakupiony towar w terminie 7 dni.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. gotówka
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Fundacji podanych w niniejszym regulaminie.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl